Foto: Paul Bence


El setembre del 1998, amb la posada en marxa de la llicenciatura de Filologia Catalana de la UOC, s’oferia, per primer cop en el nostre context, la possibilitat de cursar aquests estudis de manera virtual. Des del primer moment, però, la llicenciatura no es va concebre com una oferta més, en aquest cas no presencial, de Filologia Catalana, sinó com una titulació amb perfil propi, que volia tenir en compte el caràcter dinàmic de l’entorn social i els nous perfils professionals que sorgien.

Deu anys després, en una segona etapa, conscients dels reptes que es plantejaven en un context social i acadèmic variat, vam iniciar el nou programa de l’actual grau de Llengua i Literatura Catalanes, adaptat a les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que va significar una autèntica posada al dia i un impuls important per a la nostra titulació. Després dels 10 anys d’experiència, teníem clar que els nous estudis havien de formar estudiants capaços d’incorporar-se a la multitud de noves professions que requereixen competències lingüístiques i literàries; que havíem de partir d’un disseny basat en competències tècniques, que complementessin els estudis teòrics; que era fonamental incloure el coneixement dels condicionaments socials i econòmics que afecten la llengua, la literatura i les produccions culturals, i que l’estudiant havia de tenir més llibertat de tria i més responsabilitat sobre el seu procés d’aprenentatge. I així vam posar en marxa un pla d’estudis innovador, que combina de manera equilibrada i interrelacionada els aspectes literaris, lingüístics, culturals i socials. A més, té un component molt fort de projecció professional i parteix d’un disseny basat en competències que ofereix un alt nivell d’optativitat. Tot plegat permet dissenyar a l’estudiant bona part del seu itinerari d’aprenentatge.

El balanç que fem d’aquests sis cursos de funcionament del grau és molt positiu: l’avaluació sistemàtica i anual de la titulació, per mitjà d’enquestes de satisfacció i de rendiment, ens situa sempre en els nivells més alts, la qual cosa palesa tant la satisfacció dels nostres estudiants amb el sistema docent (professorat, activitats, recursos, etc.), com l’èxit del nostre sistema d’avaluació basat en l’avaluació contínua.

Per a més detalls sobre l’estructura concreta del grau, el nombre total de crèdits, les diferent especialitzacions o la possibilitat de fer pràctiques en institucions diverses, podeu consultar la informació que hi ha al portal de la UOC.

Nou comentari

Comparteix