Els astronautes impossibles de Jeremy Geddes

14 obres del pintor neozelandès que retraten escenes irreals

Personatges que floten, estols d’ocells, edificis destruïts i astronautes precipitats a la Terra. Jeremy Geddes és un pintor neozelandès que, amb una tècnica hiperrealista, retrata escenes i ambients impossibles com aquests catorze.

1.

Jeremy Geddes2.

Jeremy Geddes3.

Jeremy Geddes4.

Jeremy Geddes5.

Jeremy Geddes6.

Jeremy Geddes7.

Jeremy Geddes8.

Jeremy Geddes9.

Jeremy Geddes10.

Jeremy Geddes11.

Jeremy Geddes12.

Jeremy Geddes13.

Jeremy Geddes14.

Jeremy Geddes

Nou comentari

Estimar-te com la terra
I al record les tardes bones / i cançons a mig desfer
Més entrades...