El dia a dia en família

14 il·lustracions que mostren moments de caos i tendresa viscuts de portes endins

La família, quin món. Estones tranquil·les i plenes de tendresa poden anar seguides d’esclats d’autèntic desgavell. La il·lustradora belga Églantine Ceulemans s’inspira en aquest dolç caos domèstic per dibuixar petits moments i escenes que qualsevol família pot haver viscut entre les quatre parets de casa.

1.

Églantine Ceulemans2.

Églantine Ceulemans3.

Églantine Ceulemans4.

Églantine Ceulemans5.

Églantine Ceulemans6.

Églantine Ceulemans7.

Églantine Ceulemans8.

Églantine Ceulemans

9.

Églantine Ceulemans10.

Églantine Ceulemans11.

Églantine Ceulemans12.

Églantine Ceulemans13.

Églantine Ceulemans14.

Églantine Ceulemans

Nou comentari

Les flors de cada mes
Un calendari ens ensenya què floreix, de gener a desembre, en un jardí molt especial de Londres
Més entrades...