Ales

Com és que no podem/ jugar sempre

Nou comentari

Estimar-te com la terra
I al record les tardes bones / i cançons a mig desfer
Més entrades...